Ж мыс д птерi. Балапанны д птерi: Тап ж не ата. 3-4 жас

Ж мыс д птерi. Балапанны д птерi: Тап ж не ата. 3-4 жас

Б. Ф. Омар
Ж мыс д птерi. Балапанны д птерi: Тап ж не ата. 3-4 жас

Ж мыс д птерi. Балапанны д птерi: Тап ж не ата. 3-4 жас

🌐🌐🌐 «Тап ж не ата» басылымы - да дылар мен iскерлiктi дамыту бойынша «Балапанны д птерi: 3-4 жас» топтамасына енетiн ш ралды бiрi. Б л рал а арапайым, ойын т рiнде баланы зейiнi мен есте са тауын дамыту а к мектесетiн материал енген. Баланы келешек о у iс- рекетiнi табыстылы ы осы да дыларды даму де гейiне байланысты.


Создано с помощью Tgraph.io